Dokumenty nie śmieci – jak je niszczyć zgodnie z prawem?

W każdym miejscu pracy znajduje się wiele różnego rodzaju dokumentów. Ich przechowywanie bywa nieuniknione, szczególnie jeśli są to pisma ścisłego zarachowania. Niestety zdarza się i tego typu dokumentacja, która zwyczajnie ulega dezaktualizacji i staje się makulaturą zalegającą w biurze. Traktowanie dokumentu jak zwyczajnego papieru, który można swobodnie wyrzucić do kosza, jest niedopuszczalne i stanowi pogwałcenie prawa.

Nie traktuj dokumentacji jak zwykłej makulatury

Niejednokrotnie do publicznej wiadomości podawane były informacje o znaleziskach w postaci dokumentacji z poufnymi danymi, dokumentacji bankowej, medycznej, wyciągów z kont czy akt osobowych, które znajdowały się w niezabezpieczonych workach i leżały nieopodal kontenerów na śmieci. Dane te z łatwością można było doczytać, gdyż większość dokumentów w ogóle nie była zniszczona. Niektóre papiery były trochę pogniecione, inne zachowały się w doskonałym stanie. Tego typu praktyki są dosyć częste, szczególnie w placówkach, gdzie szwankuje dbałość o właściwą utylizację dokumentacji, a ich skuteczne niszczenie pozostawia wiele do życzenia.

Traktowanie jakiejkolwiek dokumentacji, nawet tej przedawnionej, jak zwykłej makulatury to zachowanie niedopuszczalne, a co ważne, również niezgodne z prawem. Po pierwsze, z tego typu dokumentacji każda osoba może z powodzeniem odczytać wszelkie dane – informacje o numerze karty kredytowej, stanie posiadanego konta, poufne informacje o stanie zdrowia, czy nawet ustalić dokładny adres zamieszkania, numer dowodu osobistego czy PESEL. Dane te mogą trafić w niepowołane ręce oraz stać się przyczynkiem do wykorzystania ich z zamiarem popełnienia przestępstwa.

Sprawa jest o tyle poważna, że została jednoznacznie uregulowana prawnie. Za nieprzestrzeganie odpowiedniego niszczenia dokumentacji grożą poważne konsekwencje, w tym wysokie grzywny. Dotyczy to każdego podmiotu gospodarczego, bez względu na jego wielkość czy liczbę obsługiwanych klientów. Całkowicie zabronione jest ręczne niszczenie dokumentów czy próby utrudniania odczytu dokumentacji poprzez zamazanie jego treści czy nadpalanie zawartości.

Poprawne niszczenie dokumentacji – zgodne z wymogami RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje unijne rozporządzenie traktujące o ochronie danych osobowych, w myśl którego należy dołożyć wszelkich starań, aby wszelkie dokumenty poddawane utylizacji były niszczone zgodnie z zasadami wyżej wymienionego rozporządzenia. RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, bez wyjątku dotyczy wszystkich mieszkańców UE, również firmy z kapitałem zagranicznym oraz filie wchodzące w skład międzynarodowych koncernów, ale mające siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.

Nowe wytyczne nakładają na właścicieli przedsiębiorstw zasady skutecznego utylizowania dokumentów w taki sposób, aby jakikolwiek odczyt danych w nich zawartych, był niemożliwy. Każde biuro, placówka usługowa czy instytucja muszą doposażyć swój sprzęt biurowy w nowej generacji niszczarki lub też skorzystać z profesjonalnej firmy, która zajmuje się skutecznym niszczeniem dokumentacji, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (nośniki danych).

Klucz do sukcesu – odpowiedniej klasy niszczarka lub pomoc fachowców

W myśl wyżej wymienionych przepisów każde przedsiębiorstwo przetwarzające dane osobowe musi dostosować sposób ich utylizowania do nowych wytycznych. Niszczarki papieru muszą spełniać normę DIN 66399 (klasa nie niższa niż P4). Jeśli nie wiemy, w jaki sposób dobrać sprzęt do swojego przedsiębiorstwa, warto niezwłocznie skorzystać z porad fachowców i zaangażować w doradztwo profesjonalne firmy. Pomogą one w wyborze sprzętu dedykowanego dla potrzeb danej placówki.

Przepisy RODO nakładają obowiązek utylizacji wszelkich typów dokumentów – również tych w formie elektronicznej, tj. dysków, pendrive’ów, dyskietek czy płyt CD i CDR. Jeśli nie posiadamy w firmie sprzętu do utylizacji, możemy tę usługę scedować na wyspecjalizowane w tym zakresie przedsiębiorstwa. Szczególnie dotyczy to ogromnych ilości dokumentów, które wymagają natychmiastowego zniszczenia.

Niszczenie dokumentów powinno odbywać się zgodnie z prawem – tylko wówczas mamy pewność, że nie spotkają nas przykre sankcje za niedopełnienie wytycznych obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Warto skorzystać z pomocy fachowców, którzy szybko i skutecznie doradzą nam wybór sprzętu lub zajmą się utylizacją nawet gigantycznych partii dokumentacji.

Źródło: http://niszczeniedokumentow.eu/