Kiedy ubezpieczyciel może odmówić naprawy urządzenia objętego ubezpieczeniem?

Producenci smartfonów z roku na rok prześcigają się, by wypuścić na rynek kolejny model, który zachwyci użytkowników. Wraz z kolejnymi ulepszeniami i zastosowanymi innowacjami rosną koszty poszczególnych części i ich ewentualnej wymiany. Dlatego coraz więcej użytkowników przekonuje się, że warto wykupić ubezpieczenie smartfona. Należy jednak pamiętać, iż nie wszystkie uszkodzenia podlegają naprawie w ramach posiadanego ubezpieczenia. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby przed zawarciem umowy dokładnie sprawdzić zakres ochrony i zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia czy Kartą Produktu.

Ubezpieczenie wyświetlacza – kiedy ubezpieczyciel może odmówić naprawy telefonu?

Wśród wszystkich ubezpieczeń sprzętu mobilnego dostępnych na rynku najchętniej wybierane jest ubezpieczenie wyświetlacza. Nie może to budzić większego zdziwienia, ponieważ użytkownicy najczęściej zgłaszają się do serwisów właśnie z uszkodzeniami tego elementu. Wystarczy chwila nieuwagi i uszkodzenie gotowe – a wpływa ono nie tylko na estetykę telefonu, ale i na komfort korzystania ze smartfona (wybiórczo działający panel dotykowy, pęknięcia na wyświetlaczu itp.). Ubezpieczenia obejmujące ochroną wyświetlacz mają wiele wariantów – niektóre obejmują sam ekran, inne ekran z elementami, które zostały wraz z nim uszkodzone. Warto zwrócić na to uwagę przy zakupie, bo we współczesnych smartfonach praktycznie nie da się wymienić samego wyświetlacza bez dodatkowej ramki, podzespołów czy np. obudowy. Istnieją też generalne sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi dokonania naprawy, wskazując na zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Choć wydawać by się mogło, że wszystkie uszkodzenia wyświetlacza powinny podlegać naprawie w ramach ubezpieczenia, to w praktyce jest inaczej. Do najpowszechniejszych przyczyn odmowy naprawy należą:

  • uszkodzenia powstałe na skutek celowego działania,
  • uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania telefonu przez osoby trzecie,
  • uszkodzenia związane z naprawą wykonywaną przez osobę nieuprawnioną lub serwis nieautoryzowany,
  • uszkodzenia o charakterze estetycznym – zarysowania, wgniecenia, odbarwienia oraz inne uszkodzenia, które nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia,
  • uszkodzenia, spowodowane zalaniem cieczą inną niż woda,
  • uszkodzenia, których naprawa objęta jest rękojmią lub gwarancją.

Jeżeli więc wyświetlacz uległ uszkodzeniu w wyniku powyższych działań, ubezpieczyciel zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ma prawo do odmowy likwidacji szkody i nie wykona naprawy.

Ubezpieczenie telefonu – co daje?

Rozszerzone ubezpieczenie telefonu, w przeciwieństwie do polisy obejmującej ochroną jedynie wyświetlacz, z reguły pozwala na naprawę większej liczby uszkodzeń, o ile nie znalazły się one w wyłączeniach. Tym samym z reguły ubezpieczyciel pokryje koszt naprawy takich uszkodzeń jak:

  • uszkodzenia mechaniczne wyświetlacza, obudowy telefonu, aparatu (przedniego lub tylnego) i  przycisków, (często elementy będą naprawione wyłącznie, jeśli uległy uszkodzeniu  wraz z wyświetlaczem),
  • uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą lub zatopienia

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia przeprowadzana jest specjalistyczna diagnoza stanu telefonu, zanim trafi on do naprawy.

Dodatkowo należy pamiętać, że w zależności od wybranej opcji, ubezpieczenie może zawierać określone limity kosztów, do wysokości których zostanie wykonana naprawa. W przypadku naprawy przewyższającej wskazany limit, konieczna okaże się dopłata.

 Wybierz najlepszą opcję dla siebie

Ubezpieczenie telefonu ma na celu zwiększyć komfort użytkowania smartfona. Należy jednak pamiętać o tym, iż nie wszystkie rodzaje uszkodzeń są naprawiane w ramach ubezpieczenia. Szczegółowe zapoznanie ze zdarzeniami, objętymi ubezpieczeniem oraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeni pozwoli uniknąć późniejszego rozczarowania oraz wysokich kosztów naprawy we własnym zakresie.