Outsourcing programistów – na czym polega?

Branża IT W Polsce cierpi na niedobór pracowników. Polscy programiści są bardzo cenieni w Europie i na świecie co tylko pogłębia problemy firm ze znalezieniem pracowników. Rekruterzy dwoją się i troją, żeby zainteresować programistów ofertami pracy, a konkurencja między pracodawcami staje się coraz ostrzejsza. Znalezienie i dotarcie do potencjalnych kandydatów nie jest zadaniem łatwym, a o poziome jego trudności może świadczyć fakt, że w działach HR powstała nowa specjalizacja – rekruterzy IT.

Eksperci i pracownicy owi przewidują, że w najbliższych latach sytuacja nie ulegnie zmianie. Coraz więcej firm wykorzystuje w codziennej działalności systemy informatyczne, co powoduje że rośnie zapotrzebowanie na pracowników potrafiących tworzyć i utrzymywać odpowiednie narzędzia. Rosną też wymagania kandydatów, którzy doskonale zdają sobie sprawę z warunków panujących na rynku, który śmiało można określić jako rynek pracownika.

Czy istnieje remedium?

Jednym z możliwych rozwiązań, z którego korzysta prawie połowa polskich przedsiębiorstw jest outsourcing programistów. Polega ono na przekazaniu zadań informatycznych wyspecjalizowanej, profesjonalnej firmie.

Jest to forma umożliwiająca bardzo duży zakres elastyczności. Przedsiębiorcy mogą zawierać kontrakty outsourcingowe tylko na okres trwania danego projektu, co oznacza, że ponoszą koszty tylko wtedy gdy są one uzasadnione. Możliwe jest również wydzielenie konkretnego obszaru IT i przekazanie go w całości zewnętrznym programistom.

Zalety outsourcingu

Należy jednak pamiętać, że outsourcing programistów nie jest rozwiązaniem tanim. Specjaliści się cenią i nie można oczekiwać, że koszty współpracy okażą się znacząco niższe niż w przypadku tworzenia własnego zespołu. Dlatego warto przyglądać się dodatkowym korzyściom wynikającym z tej formy organizacji projektów informatycznych.

Do głównych zalet korzystania z outsourcingu programistów zaliczyć można na pewno dostęp do najnowocześniejszych technologii i najnowszej wiedzy. Firmy świadczące usługi tego typu funkcjonują trochę jak zewnętrzni konsultanci, którzy znają najnowsze trendy i dysponują doświadczeniem i zasobami niezbędnymi do realizacji ambitnych projektów. Dla firmy oznacza to również brak konieczności budowania nowych kompetencji, gdyż te zapewniane są przez zewnętrznego partnera.

Kolejną zaletą korzystania z outsourcingu jest przewidywalność budżetu niezbędnego do realizacji określonych zasad. Budowa własnego zespołu programistów wymaga ogromnego doświadczenia i zaangażowania. Firma nigdy nie ma pewności, że uda się jej szybko i skutecznie pozyskać pracowników o odpowiednich umiejętnościach. W związku z tym koszty rekrutacji mogą okazać się istotną barierą lub nawet czynnikiem blokującym rozpoczęcia prac projektowych. Nie ma również pewności, że zrekrutowani programiści będą potrzebni do realizacji przyszłych zadań, co powoduje że koszty ich zatrudnienia mogą okazać się nieuzasadnione.

Trzecią zaletą korzystania z outsourcingu jest przeniesienie na zewnętrznych partnerów odpowiedzialności za realizację projektu. To po stronie partnera pozostaje odpowiednie zaplanowanie zasobów oraz pilnowanie harmonogramu. Zamawiający może oczekiwać gotowego i w pełni funkcjonalnego produktu, co również wpływa na przewidywalność kosztów.

Każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić swoje możliwości zanim wybierze jedno z możliwych rozwiązań.