Spedycja kontenerowa – rozwiązanie do transportu morskiego, kolejowego, samochodowego

Przesyłanie towarów z wykorzystaniem statków, pociągów i samochodów to coś, bez czego niemożliwa byłaby postępująca globalizacja. Przyszłościową formą transportu są przesyłki kontenerowe, które znacząco ułatwiają spedycję towarów nawet w najdalsze zakątki świata.

Czym jest spedycja kontenerowa?

Zgodnie z definicją Polskiego Rejestru Statków kontener to trwałe urządzenie transportowe, które daje możliwość wielokrotnego użycia. Posiada on specjalną konstrukcję, która ułatwia przewóz ładunków jednym bądź kilkoma rodzajami środków transportu bez konieczności ich załadunku i wyładunku. Kontenery są tak zbudowane, aby bez problemu można było je załadowywać i rozładować.  Według tej samej definicji, wyposażone są w naroża zaczepowe pozwalające na szybkie zamocowanie i zwolnienie zamocowania.

Co ciekawe, kontenery mają już za sobą trwającą przeszło pół wieku historię. Sięga ona 1955 roku, kiedy to Malcolm McLean zadecydował o zainwestowaniu w przebudowę tankowca na pierwszy w świecie kontenerowiec. Następnie w latach 1956–1966 powolny rozwój konteneryzacji ewoluował do gwałtownej eksplozji tego zjawiska w skali światowej. Intensywny wzrost międzynarodowych przewozów ładunków skonteneryzowanych miał miejsce na początku lat 90. XX w. Przewozy kontenerowym w 2013 roku wynosiły 1578 mln ton.

Dziś kontenery są jednym z najważniejszych elementów transportu multimodalnego. Nie powinno to dziwić, bowiem budowa kontenerów umożliwia przewóz jednym lub wieloma środkami transportu, bez konieczności przeładowywania znajdującego się w nich ładunku. Obecnie kontenery przewożone są drogą, morską, i lądową. Pozwalają na transport drobnicowy, paczek, skrzyń i worków. Zapewniają ładunkom ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz działaniem warunków atmosferycznych. Do stosowanych obecnie kontenerów należy m.in.:

  • kontener uniwersalny ogólnego przeznaczenia (general purpose container),
  • kontener o bokach otwartych (open sided container),
  • kontener z otwartym dachem (open top / hard top container),
  • kontener platforma (platform container),
  • kontener cysterna (tank container),
  • kontener do ładunków stałych luzem (dry bulk container),
  • kontener izotermiczny (insulated container),
  • kontener z wentylacją (ventilated container),
  • kontener termiczny (thermal container).

Kontenery na morzu

W przewożeniu kontenerów na morzu specjalizują się trzy rodzaje statków. Pierwszym z nich są kontenerowce, które z reguły stosowane są na liniach transkontynentalnych oraz w żegludze kabotażowej. Kontenerowy transport morski jest możliwy również dzięki semikontenerowcom, które są statkami częściowo przystosowanymi do przewozu kontenerów.

Do przewozu kontenerów w przypadku transportu kontenerowego morskiego wykorzystuje się także rorowce (Ro-ro – Roll On / Roll Off), które są przystosowane do przewożenia ładunków tocznych i pojazdów (samochodów osobowych czy ciężarówek). W przypadku tego typu statków zarówno załadunek, jak i wyładunek odbywa się w systemie poziomym.

Kontenery na szynach

W transporcie kolejowym wykorzystuje się specjalne wagony kontenerowe oraz wagono-platformy. Konstrukcja wagonów kontenerowych jest bardzo prosta. Bazę stanowią stalowe konstrukcje ramowe oparte na dwóch lub czterech osiach. Wagon kontenerowy pozbawiony jest podłogi, ścian bocznych i dachu. Na szczególną uwagę zasługuje odpowiednia liczba czopów, służących do mocowania kontenerów. Wagony kontenerowe mogą przewozić szeroki wachlarz produktów i materiałów. Pozwalają na transport produktów żywnościowych, napojów, chemikaliów. Umieszczane w kontenerach ładunki pakowane są w worki typu big bag, pojemniki do ładunków masowych (IBC), kartony, czy też w bębny z włókna szklanego, plastiku lub stali.

Jak już wspomniano, przewóz kontenerów odbywa się również na wagonach platformach, które posiadają podłogę. Ponadto w latach 80. ubiegłego wieku w USA pojawiła się interesującą innowacja, która polegała na załadunku dwóch warstw kontenerów na specjalnie skonstruowane wagony.

Kontenery na drodze

Transport kontenerów drogą kołową realizowany jest zestawami drogowymi, które składają się z specjalnej naczepy kontenerowej oraz ciągnika siodłowego. Naczepa kontenerowa to stalowa konstrukcja ramowa, która składa się z 2 dźwigarów podłużnych i 2-3 dźwigarów poprzecznych. Międzynarodowe ustalenia drogowe każą ograniczać liczbę kontenerów przewożonych naczepami do 2 TEU.

Źródło: https://symlog.eu