Walidacja systemów monitoringu temperatury

Systemy monitoringu temperatury są narzędziem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania firm działających w branży farmaceutycznej i spożywczej. Zachowanie określonych warunków przechowywania dystrybuowanych w nich produktów jest kluczowe do zachowania ich jakości. Utrzymywanie stałej temperatury odpowiedniej dla wyrobów medycznych i produktów żywnościowych zapewnia ich długą żywotność, dlatego ważne jest by stale obserwować warunki panujące podczas każdego etapu produkcji i dystrybucji oraz reagować na zmiany temperatur przekraczające ustalone normy. Specjalizująca się w projektorach łączących w sobie zagadnienia z zakresu robotyki i rozwiązań IT, firma M2M Team, stworzyła autorski system monitorowania temperatury monitorM2M. Platforma ta jest nowoczesnym narzędziem z rodziny IoT, umożliwiającym monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym, za pomocą urządzeń mobilnych z dostępem do internetu. Platforma wysyła alarmy dotyczące przekroczenia ustalonych norm temperatury, tak by jak najszybciej można było zareagować na awarię systemów chłodzących. By mieć pewność, że system monitoringu temperatury działa prawidłowo, należy okresowo dokonywać sprawdzania jego sprawności, czyli walidacji.

Na czym polega i jak przebiega walidacja?

Walidacja to zespół testowych procedur, sprawdzających działanie systemu. Jej celem jest udowodnienie, że system pomiarowy działa w pełnym zakresie. Proces walidacji powinien zostawać przeprowadzony zarówno przy montażu nowego systemu monitoringu, jak i być używany w celu weryfikowania działania systemów wykorzystywanych na co dzień. Przeprowadzenie procesu walidacyjnego systemu monitoringu temperatury zagwarantuje jego prawidłowe jego działanie oraz zapewni ciągłość pomiarów. Firma M2M Team świadczy usługi walidowania czujników temperatury. W przypadku korzystania w Państwa firmie, z naszego autorskiego systemu monitorM2M, proces walidacji odbywa się w pełni automatycznie. W ramach świadczonych przez firmę usług walidacyjnych M2M Team przeprowadza testy czujników temperatury w swoim laboratorium, lub dokonuje walidacji czujników u klienta, na pracujących urządzeniach, bez potrzeby dezintegracji systemu monitoringu temperatury.

Jakie są zalety korzystania z platformy monitorM2M?

MonitorM2M to w pełni bezprzewodowy system monitoringu temperatury. Działające w technologii działający w technologii Bluetooth Low Energy, sensory rejestrujące temperaturę powietrza, nie ingerując w obecną infrastrukturę IT. Użytkownik platformy monitorM2M otrzymuje gotowe do użycia, walidowane lub wzorcowane sensory, które wystarczy umieścić w wybranych punktach pomieszczeń, które chcemy monitorować. Korzystanie z systemu stałego monitoringu firmy M2M Team daje natychmiastowy dostęp do wydruku raportu z przeprowadzonej walidacji wraz ze wszystkimi wymaganymi certyfikatami o zgodności z warunkami przechowywania. Kolekcjonowane przez system dane są archiwizowane, dzięki czemu użytkownicy platformy mogą z łatwością prześledzić historię wszystkich urządzeń i certyfikatów. Istnieje również możliwość aktualizacji i dodawania nowych sensorów, co powoduje, że każda kolejna walidacja przebiega szybciej od poprzedniej.

Źródło: M2MTeam.pl