Założenie firmy z programów typu START-UP. Zasady, pułapki i konsekwencje prowadzenie tego typu działalności

Wiele osób obawia się, że założenie własnej działalności gospodarczej może okazać się wielkim niepowodzeniem. Pewnym novum i zarazem rozwiązaniem problemu jest założenie firmy w ramach programów typu START-UP. Czy ten rodzaj działalności jest jednak odpowiedni dla każdego przedsiębiorcy?

Start-up, czyli pomoc w realizacji swoich marzeń, planów i wizji

Start-up to zdecydowanie opcja polecana jedynie niektórym przedsiębiorcom i wiąże się w wieloma obostrzeniami. Można go nazwać firmą, która jest określana umownym eksperymentem. Jej założyciel to zazwyczaj osoba, która wprowadza na rynek coś wyjątkowego, innowacyjnego i wpisuje się w niszę rynkową. Zadaniem tego eksperymentu jest osiągniecie powodzenia finansowego, czyli realnego zysku, z uwzględnieniem zbudowania silnej pozycji na rynku dostawców, konkurentów, konsumentów i partnerów biznesowych. Owe cechy innowacyjności i oryginalności mają być wyznacznikiem sukcesu danej działalności typu start-up.

Czym charakteryzuje się firma typu start-up?

Start-up cechują niskie koszty założenia działalności.  Wiele banków daje możliwość bezzwrotnego dofinansowania do kosztów prowadzenia tego typu działalności. Ponadto, będąc beneficjentem jednego z programów startupowych, osoba zwolniona jest z wielu kosztów. Środki na rozpoczęcie działalności firmy w ramach start-upów pozyskane są od zazwyczaj od tak zwanych Aniołów Biznesu lub funduszy VC. Ponadto, dofinansowanie można uzyskać także od inkubatorów przedsiębiorczości czy dotacji z Unii Europejskiej i PUP-ów.

Aby rozpocząć starania o wejście do programów typy start-up należy stworzyć model biznesowy, oparty na skalowalności (inaczej poszerzaniu skali działania, gdzie przychody rosną szybciej, niż koszty), rentowności (w znaczeniu rozwoju finansowego i pozycji ekonomicznej na rynku i w otoczeniu biznesowym danej firmy) oraz powtarzalności (w sensie osiąganego przychodu). W ramach programu startupowego przedsiębiorca może otrzymać pakiet usług w preinkubacji, który zawiera:

  • użyczenie osobowości prawnej Anioła/ Inkubatora (jeśli ją posiada),
  • możliwość opłacania składek ZUS (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne),
  • opiekę księgową,
  • doradztwo prawne,
  • doradztwo podatkowe,
  • dostęp do biur i sal konferencyjnych,
  • doradztwo biznesowe.

Przedsiębiorcę z Aniołem Biznesu łączy zazwyczaj umowa cywilnoprawna (zlecenia lub o dzieło). Zyski ze start-upu dzielone są na podstawie wyżej wymienionej umowy. Ponadto, zazwyczaj przedsiębiorcę obowiązuje miesięczna opłata abonamentowa za opiekę, jaką Anioł roztacza nad start-upem.

Pułapki i konsekwencje prowadzenie start-upów – luka prawna, która musi ulec natychmiastowej zmianie

Start-up może stać się okazją do nadużyć i prowadzenia firmy w 100% – bezkosztowo. Częsta praktyka nieuczciwych ludzi polega na założeniu tego typu działalności i korzystaniu z usług i zakupu towarów nie płacąc za nie. Powstaje tu swoisty paradoks, bowiem założyciel start-upu może celowo podawać dane swojej firmy, jako odbiorcy faktury. Wówczas żądanie zapłaty jest niemożliwe, gdyż firma ta nie ma osobowości prawnej i nie istnieje w rejestrze przedsiębiorców.  Jest to dość częste zjawisko, które podyktowane zostało pewnymi lukami prawnymi, związanymi z brakiem odpowiednich przepisów dotyczących możliwości zakupu i korzystania firmy typu start-up z usług innych podmiotów gospodarczych, widniejących w rejestrze firm.

Nierozwiązaną kwestią jest także dochodzenie swoich należności, bowiem Anioł Biznesu zazwyczaj odmawia zapłaty faktury, a założyciel start-up stosuje metodę scedowania odpowiedzialności na swojego Patrona.

Firma typu start-up nie jest propozycją dla osób przyzwyczajonych do pracy na etacie i cierpiących na deficyt kreatywności. Aby rozwinąć tego typu biznes, należy poświęcić wiele czasu i energii. Jednocześnie zasady działania start-upów są stosunkowo proste i mogą dawać możliwość dynamicznego rozwoju połączonego z mniejszym ryzykiem.

Źródło: http://kancelaria-golebiowska.com.pl