Jak wygląda praca operatora żurawia wieżowego?

Żuraw wieżowy to inaczej urządzenie dźwignicowe (dźwig). Maszyna ta jest zaliczana do największych maszyn roboczych – jej wysokość podnoszenia wynosi nawet sto metrów. Żurawie można podzielić ze względu na typy wysięgnika, miejsce obrotu, sposoby posadowienia, przejezdności, a także sposób montażu.

Mimo to, nie żuraw wieżowy jest ważny, a osoby, które sprawują nad nimi pieczę na samej górze, czyli operatorzy. Mówi się, że pracują znacznie więcej godzin w stosunku do zwykłego pracownika biurowego, bowiem… nie opłaca im się schodzić w dół. Innym stereotypem jest pielucha, którą mają rzekomo nosić, wszak czas to pieniądz. To wiedzą jednak sami zainteresowani. A  więc, co jest prawdą, i jak wygląda praca operatora żurawia wieżowego?

Jak wygląda praca operatora żurawia wieżowego?

Dzień pracy operatora żurawia wieżowego zaczyna się rano, około godziny siódmej, od przedostania się na samą górę dźwigu. Najczęściej można wejść do kokpitu, czyli centrum zarządzania maszyną, po schodkach, bądź po drabince – od dołu aż na samą górę. Teoretycznie praca operatora kończy się o piętnastej, jednak wielu z nich pracuje dłużej, po dziesięć godzin dziennie. W trakcie pracy przewidziana jest jedna przerwa.

Operowanie żurawiem przypomina grę – do dyspozycji pracownicy mają system komputerowy i nowoczesny joystick. Operatorzy kierują i „przenoszą” odpowiednie elementy budynków, bądź też „wywożą” na samą górę placu budowy za pomocą wysięgników. Ładunków pracownicy nie mogą przenosić nad ludźmi i pomieszczeniami, a także niedozwolone jest ciąganie i przepychanie ich po ziemi. Operatorzy muszą bezwzględnie trzymać się instrukcji w trakcie swojej pracy.

Co więcej, należy wspomnieć, iż operatorzy muszą każdorazowo przed rozpoczęciem pracy dokonać oględzin stanu technicznego maszyny. Wszystko to jest robione po to, aby nie doszło do uruchomienia niesprawnego żurawia wieżowego. W trakcie wykonywania obowiązków, należy zawsze sprawdzać, czy w określonym obszarze nie przebywają osoby postronne.

Kwalifikacje a kurs operatora żurawia wieżowego

Aby móc pracować na tym stanowisku, należy posiadać odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje. W tym też celu powinno się zrobić kurs operatora żurawia dla żurawi przenośnych, czyli kategorię II Ż i I Ż. To właśnie dzięki szkoleniom można dowiedzieć się więcej o własnej pracy oraz lepiej poznać pracę na wysokości. Oprócz tego operatorzy – co ważniejsze – muszą zapoznać się z instrukcją obsługi danego żurawia, dokładnie przejrzeć tak zwaną instrukcję książkową oraz obejrzeć z uwagą instrukcję w formie filmu wideo. Na kursach przyszli operatorzy mogą dowiedzieć się, jak między innymi poprawnie rozkładać, pracować i składać maszynę, w jaki sposób uniknąć nieszczęśliwych zdarzeń i uszkodzeń sprzętu, czy jak właściwie przejrzeć stan techniczny.

Kurs operatora żurawia wieżowego II Ż pozwala obsługiwać żurawie stacjonarne, przenośne, przewoźne, samojezdne. Druga licencja z kolei, I Ż daje licencję do pracy przy żurawiach wieżowych, szybko montujących oraz szynowych. Szkolenia odbywają się według wytycznych UDT. Po kursach, operatorzy są w stanie doskonale oszacować masę ładunku oraz dobierać tak zwane zawiesia. Co więcej posiadają wiedzę na temat wyznaczania trasy transportu, obsługi maszyny, zasad bezpieczeństwa oraz potrafią oszacować ryzyko w trakcie przenoszenia ładunków.

 Ile zarabia operator żurawia wieżowego?

W Polsce stawki godzinne dla operatora żurawia są zróżnicowane – wynoszą od około 15 do ponad 20 złotych. Zwykle jednak pracownicy mogą spędzać na górze nawet dwieście godzin miesięcznie.

Źródło: Akademia-efect.pl – kursy na wózki widłowe