Zastosowanie i charakterystyka rur preizolowanych

Rury preizolowane to materiał wykorzystywany szeroko w tworzeniu sieci ciepłowniczych i instalacjach chłodniczych. Popularność ich zastosowania w tych dziedzinach wiąże się charakterystyczną dla nich niską stratą ciepła przy transporcie medium. Rury preizolowane to szeroka kategoria rur dostosowywanych do potrzeb związanych ze specyfiką branży, do których mają zostać wykorzystane.

Zalety i budowa rur preizolowanych

Rury preizolowane należą do tak zwanych rur zespolonych. Każda taka rura składa się zewnętrznej rury płaszczowej oraz przesyłowe rury wewnętrznej, z umieszczoną między nimi warstwą izolacji. W zależności od potrzeb w rurze płaszczowej mogą być umieszczone więcej niż jedna rura przesyłowa. Izolacja pomiędzy rurami najczęściej wykonywana jest z pianki poliuretanowej. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurami pianką pozwala na optymalną izolację cieplną przesyłanego rurą płynu lub powietrza, bez zbędnych strat jego temperatury. To ograniczenie strat ciepła sprawia, że rury preizolowane wykorzystywane są najczęściej do budowy sieci ciepłowniczych. Stosuje je się zarówno w sieciach bliskiego i dalekiego przesyłu, ułożonych w ziemi lub na jej powierzchni. Znajdują one także zastosowanie w tworzeniu sieci wodociągowych, instalacjach chłodniczych oraz sieci do służących do transportu ciepła powstającego w procesie spalania biogazu lub biomasy. Ponadto izolacja między rurami oprócz termoizolacji dodatkowo spełnia również rolę izolacji akustycznej. Zastosowanie rur preizolowanych znacząco zmniejsza hałas towarzyszący przesyłaniu przez nie płynu lub powietrza pod dużym ciśnieniem. Dodatkową zaletą rur preizolowanych jest ich odporność na korozję. Dzięki zastosowaniu dedykowanych im kształtek rury preizolowane montuje się szybko, a wykonane połączenia charakteryzują się wysoką szczelnością. Przy swojej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne rury preizolowane są równocześnie elastyczne. Ułatwia to ich układanie wszystkimi dostępnymi metodami – rozkładnia w wykopach, wciągania, przewiertów sterowanych lub płużenia.

Rodzaje rur preizolowanych

W zależności od tego jakie medium chcemy przesyłać rurami preizolowanymi, do ich produkcji stosuje się różne rodzaje materiałów dostosowane do konkretnych wymagań wytrzymałościowych. Najczęściej wykorzystywanymi materiałami do tworzenia rur preizolowanych dla wodociągów i kanalizacji są rury:

 • HDPE-PU-HDPE
 • HDPE-PU-SPIRO
 • PE-RT-PU-HDPE
 • PP-PU-HDPE

W cięższym przemyśle, takim jak górniczym stosuje się ruzy preizolowane składające się z następujących materiałów:

 • PE-ST-PU-PE
 • ST-PU-PE
 • PE-PU-PE
 • PERC-PU-PE
 • PERD-PU-PE
 • PERT-PU-PE
 • PP-PU-PE

Źródło: ElplastPlus.pl – producent rur pe