Zasady utylizacji starych żarówek – poradnik

Każde źródło światła posiada określoną żywotność. Nawet najlepsze żarówki energooszczędne mogą służyć maksymalnie kilka lat, po czym ulegają przepaleniu. Niestety różnego rodzaju świetlówki i niektóre żarówki zawierają szkodliwe substancje i metale ciężkie, takie jak rtęć czy luminofory. Natomiast żarówki typu LED mogą zostać poddane recyklingowi, dlatego są rozwiązaniem w pełni ekologicznym. Warto dodać, że w zakresie utylizacji starych żarówek obowiązują przepisy prawne. W zależności od ich rodzaju (np. żarówki halogenowe, żarówki żarnikowe), utylizacja wymaga jednak nieco odrębnego podejścia. Bezwzględnie nie można jednak wyrzucać ich do zwykłych pojemników na śmieci.

Jak utylizować żarówki żarnikowe?

Zwykłe żarówki żarnikowe można wrzucać do pojemników na odpady mieszane, ponieważ nie są opadem szklanym, ani tworzywem sztucznym. Poza tym nie zawierają dużego stężenia szkodliwych substancji. Warto jednak uważać, przy ich umieszczaniu w kontenerze, ponieważ zdarza się, że samoczynnie wybuchają. W takim przypadku nie tylko mogą uszkodzić ludzki wzrok, ale pozostawiają też małe drobinki szkła i innych tworzyw, którymi można łatwo się skaleczyć. Żarówki żarnikowe są powoli wycofywane z rynku i zastępują je żarówki halogenowe (w tym również ozdobne żarówki), które są energooszczędne. Ponadto nie nagrzewają się do wysokiej temperatury, co pozwala uniknąć strat energii elektrycznej związanych z wytwarzaniem zbędnego ciepła.

Jak zutylizować świetlówki?

Świetlówki bez względu na typ muszą zostać zutylizowane, ponieważ zawierają duże stężenie rtęci i szkodliwych związków. Warto zaznaczyć, że są niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. W szczególności należy zadbać o ich odpowiednią utylizację, gdy w domu znajdują się dzieci, ponieważ zatrucie rtęcią może zagrażać ich życiu. Jeżeli dojdzie do przepalenia świetlówki, to należy umieścić ją w bezpiecznym opakowaniu i oddać do sklepu (np. podczas zakupu nowego produktu). Innym rozwiązaniem jest wyrzucenie zużytej świetlówki do specjalnego pojemnika lub oddanie jej do punktu zbiórki elektrośmieci, gdzie zostanie przekazana do całkowitej utylizacji. Natomiast w przypadku pęknięcia świetlówki, trzeba bezwzględnie przewietrzyć pomieszczenie. Kolejnym krokiem jest dokładne oczyszczenie podłogi z resztek szkła.

Gdzie wyrzucać żarówki energooszczędne LED?

Żarówki energooszczędne typu LED nie zawierają szkodliwych substancji, więc nie stanowią tak dużego zagrożenia dla zdrowia, jak świetlówki. Jednak nie należy wyrzucać ich do pojemnika na zwykłe śmieci. Natomiast można je zostawić w sklepie podczas zakupu nowych żarówek, wrzucić do specjalnego pojemnika lub zostawić w punkcie zbioru elektrośmieci. Tego typu żarówki podlegają recyklingowi, dlatego dbając o ich odpowiednią utylizację, troszczymy się też o środowisko naturalne.

Jeżeli porównamy wyżej wymienione typy żarówek, to możemy dojść do wniosku, że najprostsza jest utylizacja żarówek żarnikowych. Jednak biorąc pod uwagę ich niską wydajność i duże zużycie prądu w porównaniu z bardziej zaawansowanymi technologiami, zapewne lepiej będzie wybrać żarówki energooszczędne typu LED. Warto mieć też na uwadze, że moduły tego typu z powodzeniem posłużą nawet przed kilka lat, więc ich utylizacja będzie konieczna znaczne rzadziej.

Zużyte żarówki energooszczędne i świetlówki zawsze należy umieszczać w specjalnym pojemniku na odpady, pozostawiać w sklepie na wymianę lub po prostu oddawać do punktu zbiórki elektrośmieci. Natomiast żarówki żarnikowe bez problemu możemy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane. W ten sposób przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Źródło: hurtelektryczny.pl – sklep elektryczny