Międzynarodowe przedszkole – jakie ma zalety?

Edukacja przedszkolna ma wiele zalet. To źródło interakcji z rówieśnikami, zabawy oraz pierwszych kroków w nauce. Rodzicom pozwala na podjęcie pracy bez obawy o swoją pociechę.

Przełomem na rynku okazały się propozycje językowe. Naukowcy dowiedli, że w młodym wieku lepiej przyswaja się języki obce. Międzynarodowe przedszkola czerpią z tego garściami i stawiają na europejską edukację.

Język kluczem do sukcesu?

Wraz z postępem zmieniają się wymagania, które stawia się przed ludźmi. Coraz częściej pracujemy w międzynarodowych firmach, regularnie jeździmy za granicę na wczasy. Znajomość języków obcych jest nie tylko potrzebna, ale również konieczna w naszej pracy oraz rozwoju. Nie chodzi tu tylko o sam angielski, ale to nadal najbardziej popularny język obcy stosowany w innych krajach.

Dzieci uczą się szybciej w młodym wieku. Jeżeli zajęcia odbywają się pod okiem specjalisty, prawdopodobnie przyniosą upragnione rezultaty. Obcowanie z innymi dziećmi oraz używanie angielskiego na co dzień znacząco poprawiają efekty edukacyjne.

Europejski system nauczania

Kwestia językowa jest na pewno dominująca i ciężko negować ten fakt. Jednakże międzynarodowe przedszkole to nie tylko samo żmudne nauczanie języka. Podczas zajęć wprowadza się interakcję, zabawę oraz także inne aktywności. Pełen rozwój sprawia, że pociecha nie ma czasu na nudę.

Jeżeli przedszkole prowadzone jest w odpowiednim stylu, lepiej przygotuje dzieci do dalszej edukacji. Dlaczego lepiej uczymy się języka w międzynarodowym przedszkolu?

Niektóre osoby nadal dziwi ten fakt, ale język obcy można przyswoić stosunkowo łatwo podczas naturalnej komunikacji. Jeżeli obcuje się z nim na co dzień, podświadomie chłonie się pewną dawkę informacji. Międzynarodowe przedszkola wspierają zarówno naukę języka, jak i ogólny rozwój najmłodszych.

Mowa tutaj o nieustannej kontroli poczynań oraz połączeniu samej nauki z zabawą. W dalszej edukacji często narzeka się na jakość kształcenia. Problem leży nie po stronie nauczycieli, ale samych wymagań. Często grupy są liczne, a uczniowie większą część lekcji spędzają na rozmowach ze sobą. Gdy sprawdza się dane ćwiczenia, nie angażuje się całej grupy, ale pojedyncze osoby.

Wybór przedszkola

Wybór przedszkola tylko z pozoru jest błahostką. Nie powinno się kierować pociechy do danej placówki jedynie ze względu na lokalizację. Starajmy się dokładnie sprawdzać opinie o danym miejscu oraz zwróćmy uwagę na prowadzony w nim system edukacji.

Język obcy jest w dzisiejszych czasach bazą do dalszej kariery zawodowej, a także łącznikiem podczas licznych podróży. Nieznajomość jego podstaw może prowadzić do dalszych problemów w edukacji, a także stanowić barierę dla dalszego rozwoju.

źródło: thamesbritishschool.pl – international kindergarten Warsaw