Podstawowe zasady korzystania z broni palnej w strzelnicy

Broń palna jest bronią specyficzną, dlatego podczas korzystania obowiązują ścisłe zasady. Mimo to, do woli korzystać z niej można właśnie w strzelnicach gdzie w trakcie strzelania klient jest sam na sam z instruktorem. Nie oznacza to jednak, że nie ma jakichkolwiek zasad dotyczących korzystania z broni palnej w takich że obiektach.

Każda strzelnica posiada własny regulamin dotyczący strzelania z broni palnej na jej terenie stworzony w oparciu o wzorcowe zasady opracowane przez MSWiA. Regulaminy są dość obszerne, jednakże wszystkie zawierają podstawowe obowiązki, które dotyczą klientów. Jak więc one brzmią?

Po pierwsze – najważniejszą zasadą jest bezpieczeństwo. Każdy, kto korzysta z broni palnej, powinien traktować ją jak załadowaną oraz gotową do strzału w każdej chwili. Co więcej – nie wolno również dotykać cudzej broni bez pozwolenia jej właściciela czy też instruktora. Po wzięciu jej do ręki należy za każdym razem upewnić się, czy jest ona rozładowana. Czynność tą wykonuje się w określonej kolejności – najpierw należy odłączyć magazynek, a następnie sprawdzić komorę nabojową oraz oddać strzał kontrolny, kierując wcześniej broń w tak zwane „bezpieczne miejsce”. Jest to inaczej kulochwyt na wysokości linii tarcz.

Przed wyjęciem broni z kabury należy również określić obszar, w który można kierować broń. Bronią trzeba także operować dłonią wiodącą. Warto mieć na uwadze, iż przechowywać ją można tylko i wyłącznie rozładowaną. Co więcej – nie wolno kierować jej w stronę ludzi, bądź zwierząt, ani w żaden inny obszar, w którym może stanowić zagrożenie.

Jedną z zasad podstawowych na strzelnicy jest odkładanie broni palnej tylko i wyłącznie rozładowanej. Nie wolno nawet chwilę pozostawić jej bez opieki, jeśli jest załadowana ani też przekazywać innej osobie. Co ważniejsze jednak, strzelanie z broni niesprawnej, bądź też niewiadomego pochodzenia jest kategorycznie zabronione. Nie należy używać starej, uszkodzonej, bądź też skorodowanej amunicji.

Ładowanie broni jest możliwe tylko i wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub miejscu wyznaczonym do takiej czynności. Ponadto, można tego dokonać jedynie na polecenie instruktora. Zgodnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie strzelania należy stosować ochraniacze wzroku oraz słuchu.

Wszystkie strzelnice dbające o dobro własnych klientów zabraniają kontaktu z bronią palną osobom, które mogą być pod wpływem alkoholu, bądź też innych środków odurzających. Podstawową zasadą, a wręcz przyzwoleniem dla korzystających ze strzelnicy jest upominanie osób nieprzestrzegających regulaminu dotyczącego obchodzenia się z bronią.

Broni nie wolno prezentować ani też dokonywać jakichkolwiek czynności niebezpiecznych, kiedy jest ona załadowana. Korzystając ze strzelnicy, należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich poleceń prowadzącego strzelanie, a wcześniej – obowiązkowo – dokładnie zapoznać się z dostępnym regulaminem. Co więcej – własną broń palną należy przenosić tylko i wyłącznie w stanie rozładowanym, w kaburze, specjalistycznej walizce, bądź też pokrowcu.

Każda strzelnica posiada własny regulamin, jednak wszystkie mają na uwadze jedno – bezpieczeństwo korzystających z tego typu placówek. Należy więc pamiętać, aby dostosować się do panujących zasad i odpowiednio zachowywać się z obsługą broni palnej.

Źródło: StrzelnicaFSO.pl