Jak dopilnować poprawność rozliczeń księgowych?

Dokonanie sprawnych rozliczeń księgowych i zapewnienie poprawności raportowanych danych finansowych to podstawa działania każdej firmy. Wykorzystując najnowsze rozwiązania informatyczne możemy ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w ewidencji księgowej i bardzo szybko zidentyfikować rozbieżność sald bilansowych. FlexiReconciliation ułatwi pracę każdego księgowego i przyczyni się do wzrostu jej efektywności.

Wszystko pod kontrolą

Raportowanie wyników finansowych to żmudny i męczący proces. Nawet niewielki błąd może zaprzepaścić cały nasz wysiłek włożony w dokonanie skrupulatnych rozliczeń. Warto wesprzeć się nowoczesnym rozwiązaniem, które może stanowić uzupełnienie tradycyjnych systemów finansowo-księgowych i pozwoli nam uniknąć błędów. FlexiReconciliation to system, który sprawdzi poprawność sald na kontach księgowych. Każde konto może posiadać odrębną procedurę uzgodnień, co więcej istnieje możliwość przypisania odpowiedzialności za uzgodnienie do konkretnych osób. Formularze uzgodnień są generowane automatycznie i zawierają dane z ewidencji księgowej oraz listę czynności kontrolnych, które należy wykonać. Weryfikacja może być dokonywana zarówno w cyklach miesięcznych, jak i rocznych, a wszystkie wykryte nieprawidłowości są oznaczane w przejrzysty i konkretny sposób wraz z czytelnym wyjaśnieniem. Dużym atutem FlexiReconciliation jest również możliwość synchronizacji programu z systemem księgi głównej. Co więcej funkcja generowania raportów ukazujących stan realizacji procesu uzgodnień pozwala przełożonemu w prosty sposób kontrolować efektywność pracy podległych mu pracowników.

Zbiór danych

Podstawowym elementem procedury uzgodnienia kont jest określony zakres dokumentacji. Funkcjonuje on jako załącznik do uzgodnienia. Wszystkie załączniki tworzą zespół danych, które mogą być wykorzystane podczas badania sprawozdań finansowych spółki. Dzięki temu w przypadku kontroli szybko odnajdziemy dane, które interesują biegłego rewidenta. Łatwy sposób katalogowania danych sprawi, że współpraca z podmiotem kontrolującym będzie czystą przyjemnością.

Standardy rachunkowości na najwyższym poziomie

Dzięki FlexiReconciliation ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych staje się łatwiejsze, nawet jeśli pracujemy pod presją czasu. Weryfikacja salda rezerw czy też wycena bilansowa mogą być dokonane po zamknięciu ksiąg obrachunkowych, a wykryte błędy systematycznie korygowane w raportach menedżerskich. Dodatkowo system staje się kopalnią wiedzy dla wszystkich pracowników firmy, ponieważ umożliwia zgromadzenie w jednym miejscu reguł uzgodnień. Każdy może prześledzić cały proces uzgodnień z poprzednich miesięcy i uniknąć wielu błędów w przyszłości.

Nowoczesny i przejrzysty desing

System FlexiReconciliation jest bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze nawet dla użytkownika, która po raz pierwszy ma okazje na nim pracować. Wszystkie kluczowe informacje znajdują się w jednym oknie dialogowym, dzięki czemu wyszukiwanie danych staje się jeszcze bardziej czytelne. Ekran centralny zawiera pełną listę kont, które zostały udostępnione użytkownikowi. Obok każdej uzgadnianej pozycji pojawia się status uzgodnienia, dane z księgi głównej, reguły walidacyjne i wszystkie wykryte rozbieżności. Poruszanie się po systemie umożliwia bogaty zestaw filtrów.

Wybierając formularz uzgodnienia dla danego konta, naszym oczom ukazuje się zdefiniowana centralnie procedura, którą należy wykonać i wszystkie załączniki, stanowiące jej uzupełnienie. Na tym ekranie widoczne są także wszystkie korekty i wyjaśnienia, które zostały wprowadzone podczas procesu weryfikacji sald.  Całość dopełnia zindywidualizowany system powiadomień, zapewniający szybki i sprawny obieg informacji pomiędzy użytkownikami.

FlexiReconciliation to niezastąpiony asystent każdego księgowego. Dzięki niemu Twoja praca stanie się przyjemnością. Rozliczenia księgowe i raportowanie danych nigdy nie były łatwiejsze!