Rozwiązania telematyczne – zalety platformy WEBFLEET

Telematyka to nauka, której nazwa powstała z połączenia pojęć telekomunikacja i informatyka. W zakresie zainteresowań tej dziedziny jest także automatyka oraz informacja. Telematyka transportu dotyczy wykorzystywania środków transportowych do przemieszczania się ludzi i ładunków.

Dla zapewnienia skutecznej mobilności towarów i ludzi wykorzystuje się nowoczesne systemy zarządzania transportem. Ich integralnymi częściami są: inteligentna droga, pojazd oraz centrum zarządzania. Razem tworzą system, który przy pomocy łączności radiowej, komórkowej czy internetowej wykazuje szereg możliwości dla optymalizacji i usprawnienia funkcjonowania sektora transportowego. Do takiego systemu z pewnością można zaliczyć rozwiązania telematyczne WEBFLEET.

Funkcjonalność platformy WEBFLEET

Firma TomTom Telematics posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu rozwiązań do zarządzania flotą samochodową. W swojej ofercie posiada nowoczesne narzędzia, które ułatwiają i usprawniają sprawowanie nadzoru nad prawidłową i ekonomiczną pracą w sektorze transportowym.

Jedną z najważniejszych funkcji systemu WEBFLEET jest monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym. Pozwala to na bieżąco śledzić położenie pojazdów flotowych za pomocą mapy. Dzięki temu można określić czy pojazd porusza się, został zaparkowany, jaki jest czas poszczególnych przejazdów czy liczba przejechanych kilometrów. System wyposażono w alerty wysyłane automatycznie podczas wjazdu lub wyjazdu z wyznaczonych stref. Pozwala to na generowanie czytelnych raportów z podróży zawierających dane o aktywności poszczególnych pracowników i pojazdów. Zaawansowany pakiet usług oferuje dodatkowo możliwość połączenia z interfejsem FMS, cyfrowym tachografem czy dodanie zewnętrznej anteny GPS. Funkcje te mogą być wykorzystywane do komunikacji z kierowcą dzięki temu, że otrzymujemy zawsze aktualne informacje.

Ekonomia jazdy

Ulepszenie stylu jazdy jest możliwe dzięki opcji OptiDrive 360, która wysyła kierowcom wskazówki jak bezpieczniej, ekologicznej i wydajniej prowadzić pojazd. Usługa monitoruje dane (obecne i archiwalne) dotyczące zużycia paliwa oraz emisji CO2 z pojazdów floty. WEBFLEET sprawuje też nadzór nad przeglądami pojazdów oraz generuje obszerne raporty pozwalające na przeprowadzenie rzetelnej analizy i wprowadzenie zmian koniecznych do poprawienia wszelkich parametrów jazdy.

Nowoczesne rozwiązania umożliwiają poprawę komunikacji z kierowcami, udostępniając narzędzia do przekazywania zadań i szczegółów zamówień bezpośrednio do terminali kierowców. Zapewnia to dynamiczne i sprawne przydzielanie zadań oraz ułatwia kwestie administracyjne.

Dla przedsiębiorstw transportowych użyteczną funkcją będzie także Tachograph Manager, który dostarcza informacje z tachografu bezpośrednio do osób zarządzających. Udostępnia on dane, zestawienia i powiadomienia dla spełnienia wymogów prawnych w tym zakresie. Dzięki temu w prosty sposób pobiera się dane i je archiwizuje, co pozwala oszczędzić czas i pieniądze oraz poprawić wydajność pracy. Przejrzysty wgląd w aktywność kierowców pozwala na analizę przyczyn naruszeń dokonywanych przez pracowników i ich eliminację. Dane z tachografów są przechowywane przez 2 lata, są łatwo dostępne ale również odpowiednio chronione przed niepowołanym dostępem. Rozwiązanie WEBFLEET to także możliwość integracji z systemami innych firm. Czyni to z niego uniwersalne i wszechstronne narzędzie do obsługi floty.

Użytkowanie platformy WEBFLEET udostępnia szeroki wachlarz opcji przydatnych dla zarządzających flotami samochodowymi. Dzięki bieżącemu monitoringowi pojazdów możliwe jest szybkie reagowanie na zagrożenia, planowanie tras i kontaktowanie się z kierowcami. Wszystkie funkcje systemu tworzą spójne narzędzie do rozwiązywania problemów oraz poprawiania wydajności, co przekłada się na oszczędność czasu i minimalizowanie kosztów utrzymania pojazdów.