Jakie są filtry w kompresorach i jakie jest ich zastosowanie?

Filtry w kompresorach są jednym z podstawowych elementów eksploatacyjnych odpowiedzialnych za jakość wytwarzanego sprężonego powietrza. Jakie filtry można zastosować w sprężarkach i jakie są ich funkcje?

Filtry w kompresorach — rodzaje

Głównym zadaniem filtrów w sprężarce jest oczyszczanie sprężonego powietrza przed jego dalszym wykorzystaniem.  Istnieje kilka rodzajów filtrów stosowanych w kompresorach, z których każdy ma swoje specyficzne zastosowanie. Co ważne, w kompresorach wykorzystuje się jednak nie tylko filtry powietrza, ale także filtry oleju.

W sprężarkach powszechne jest stosowanie filtrów powietrza. Ich zadaniem jest usuwanie zanieczyszczeń ze sprężonego medium, takich jak kurz, pył, aerozole oraz inne drobiny. Co ważne, na wlocie powietrza do kompresora stosuje się również maty filtracyjne, które zapobiegają dostawaniu się zanieczyszczeń do kompresora wraz z zasysanym powietrzem atmosferycznym przeznaczonym do kompresji. Takie działanie pozwala zminimalizować ryzyko uszkodzeń lub zmniejszenia wydajności kompresora.

Kolejnym rodzajem filtrów są filtry oleju. Stosuje się je w kompresorach olejowych, w których usuwają zanieczyszczenia, takie jak cząsteczki metalu, kurz, pył i inne substancje, które mogą znajdować się w oleju smarującym. Czysty olej zapewnia lepsze smarowanie i wydajność kompresora oraz przedłuża jego żywotność.

Niektóre aplikacje mogą wymagać dodatkowego oczyszczenia powietrza ze specyficznych zanieczyszczeń, na przykład filtracja cząstek stałych o określonym rozmiarze. Filtry te są często stosowane w zastosowaniach wymagających czystego powietrza o określonej jakości, na przykład w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym lub elektronicznym. W niektórych przypadkach konieczne jest także stosowanie filtrów węglowych. Ich zadaniem jest usuwanie zapachów lub gazów z powietrza, co jest istotne w niektórych specyficznych zastosowaniach, na przykład w przemyśle chemicznym lub spożywczym.

Dlaczego stosowanie filtrów w układach sprężonego powietrza jest ważne?

Zastosowanie filtrów w kompresorach ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajności, niezawodności i trwałości urządzenia, jak również zapewnienia odpowiedniej jakości sprężonego powietrza dla różnych procesów przemysłowych. Regularna kontrola, konserwacja i wymiana filtrów są istotne dla zapewnienia optymalnego działania kompresora.

Stosowanie filtrów w układach sprężonego powietrza pozwala skutecznie chronić wszystkie urządzenia funkcjonujące w systemie — od sprężarki, po odbiorniki końcowe (np. narzędzia pneumatyczne). Filtry zapobiegają dostawaniu się  do kompresora zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył, cząstki metalu czy innych substancji, które mogą powodować zużycie, korozję i uszkodzenia wewnętrzne, co będzie prowadzić do awarii i kosztownych napraw.

Oczyszczone dzięki filtrom powietrze zapewnia bezpieczeństwo procesu w przypadku aplikacji, które wymagają niezanieczyszczonego powietrza, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy elektroniczny. Obecność zanieczyszczeń może prowadzić do kontaminacji produktów oraz obniżenia jakości i wydajności produkcji.

Warto pamiętać, że filtry muszą podlegać systematycznej wymianie. Zanieczyszczone filtry mogą spowodować wzrost oporu przepływu powietrza, co z kolei wymaga większego zużycia energii przez kompresor. Czyste filtry umożliwiają płynniejszy przepływ powietrza i pomagają zachować wysoką wydajność energetyczną systemu sprężonego powietrza.

Stosowanie filtrów w układach sprężonego powietrza jest kluczowe dla utrzymania niezawodności, trwałości i wydajności systemu, a także dla zapewnienia bezpiecznych i efektywnych procesów przemysłowych. Regularna konserwacja i wymiana filtrów są istotne dla zapewnienia optymalnego działania całego systemu sprężonego powietrza.

źródło: AG Kompressoren kompresory