Usługi multimodalne – nowy wymiar transportu towarowego

Usługi multimodalne stały się odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się handel nie tylko międzynarodowy, ale także międzykontynentalny. Stanowią najefektywniejsze rozwiązanie transportowe pod względem optymalnego czasu oraz kosztu realizowanych dostaw.

Czym jest transport multimodalny?

W transporcie multimodalnym przewóz towarów odbywa się  przy wykorzystaniu co najmniej dwóch odrębnych gałęzi transportu. Transport realizowany jest z określonego miejsca w danym kraju, do miejsca przeznaczenia w innym kraju. Usługa ta realizowana jest w oparciu o odpowiednią umowę, a towar będący przedmiotem umowy oddawany jest w ręce wyspecjalizowanego operatora transportu multimodalnego. Jest to rozwiązanie stosunkowo nowe, jednak bardzo rozwojowe oraz niezwykle elastyczne. Elastyczność decyduje tutaj o tym, że usługi transportowe w sposób optymalny dopasowywane są do wymagań oraz oczekiwań klientów.

Usługi multimodalne pozwalają na maksymalne usprawnienie procesów związanych z transportem towarów. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu niemalże wszystkich dostępnych rodzajów usług transportowych, a więc transportu samochodowego, morskiego, kolejowego czy lotniczego. Usługi multimodalne pozwalają na efektywną realizację transportów nie tylko o charakterze międzynarodowym, ale także interkontynentalnym.

Transport multimodalny idealnie sprawdza się w sytuacjach wymagających przesyłu ładunku na znaczne odległości, zarówno na rynku europejskim, jak i międzykontynentalnym. Tego rodzaju usługi powszechnie i z powodzeniem wykorzystywane są w przypadku transportu towarów z krajów europejskich, takich jak Hiszpania czy Irlandia, do państw WNP. W transporcie tym stosuje się zintegrowane przewozy kolejowe, samochodowe oraz morskie.

Transport multimodalny w formule door-to-door

Usługi multimodalne odgrywają szczególną rolę w przypadku transportów wykonywanych w systemie „od drzwi do drzwi”. System ten obejmuje kompleksową organizację transportu od samego miejsca nadania przesyłki, do dowolnego miejsca jej odbioru. Spedytor przejmuje tutaj pełną odpowiedzialność za towar, od momentu bezpośredniego odbioru od nadawcy, aż do chwili przekazanie jej docelowemu odbiorcy. Kompleksowość usług oraz zadań obejmuje w tym przypadku zarówno przeładunki, odprawy celne, potencjalne magazynowanie w trakcie transportu, jak i ubezpieczenie Cargo oraz innowacyjny system monitoringu przesyłek na trasach. Stosowany w systemie door-to-door outsourcing usług przewozowych decyduje o tym, iż transport multimodalny staje się  obecnie najbardziej efektywnym sposobem przewozu towarów.

Szybki, tani, bezpieczny

Transport multimodalny cechuje się stosunkowo szybkim tempem dostaw towarów. Dzięki zastosowaniu połączeń różnego rodzaju spedycji, jak na przykład kontenerowej z kolejową bądź samochodową z morską, czas przewozu towaru może zostać zredukowany nawet o połowę. Przyczynia się do tego przede wszystkim wykorzystanie znormalizowanych kontenerów, które nie wymagają przeładunków oraz odpowiednie dopasowanie środka transportu do warunków terenowych trasy.

Transport multimodalny pozwala nie tylko na znaczną redukcję czasu dostawy towarów, ale także na jednoczesne obniżenie kosztów takich usług. Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy dbają o konkurencyjność swoich firm pod względem czasu dostarczania towarów oraz generowanych z tego tytułu kosztów. Co istotne, transport multimodalny w żaden sposób nie ogranicza tutaj ilości transportowanych towarów.

Usługi multimodalne stanowią także gwarancję bezpieczeństwa przewożonych towarów. Transport ładunków odbywa się terenami, które są wolne od wszelkiego rodzaju działań wojennych, w tym Nowym Jedwabnym Szlakiem. Dodatkowo wykorzystywane środki transportu, w tym między innymi ekspresowe pociągu towarowe posiadają innowacyjne systemy monitorujące.

Źródło: Spedycja międzynarodowa, usługi spedycyjne – Symlog Warszawa