Patent sternika motorowodnego – jak go uzyskać?

Wiele osób pragnie zdobyć uprawnienia do tego, aby móc pływać skuterem wodnym czy też łodzią motorową. Każdy, kto jest tym zainteresowany powinien postarać się o uzyskanie patentu sternika motorowodnego. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, jak taki patent zdobyć. Dobrze byłoby więc przyswoić sobie najistotniejsze informacje dotyczące tego zagadnienia.

Jakie uprawnienia można zyskać dzięki patentowi sternika motorowodnego?

Uzyskanie patentu sternika motorowodnego pozwala przede wszystkim na legalne poruszanie się po zbiorniku wodnym śródlądowym łodzią motorową bądź też skuterem wodnym. Uprawniony będzie mógł także poruszać się wspomnianymi jachtami motorowymi po wodach morskich, ale w ściśle określonych warunkach. Długość kadłuba tychże jachtów nie może przekraczać 12 metrów, a rejs musi odbywać się za dnia.

Kto może starać się o uzyskanie patentu sternika motorowodnego?

Co ciekawe, o uzyskanie patentu sternika motorowodnego może starać się nawet osoba niepełnoletnia. Musi ona jednak mieć ukończony co najmniej czternasty rok życia w dniu przystąpienia do ewentualnego egzaminu. Ponadto, nieodzowne jest wówczas posiadanie i przedstawienie zgody rodzica bądź też opiekuna prawnego. Ponadto, bardzo wskazane jest ukończenie specjalnego kursu, który wyposaży osoby zainteresowane w umiejętności praktyczne i teoretyczne niezbędne do odbywania rejsów w przyszłości. Dobra wiadomość jest taka, że współcześnie organizowanych jest wiele kursów na sternika motorowodnego. Wiele z nich odbywa się weekendowo, a także w sezonie wakacyjnym. Trzeba jednak liczyć się z tym, że kursy weekendowe są zazwyczaj bardziej intensywne niż te trwające tydzień bądź dłużej.

Egzamin na sternika motorowodnego – jak przebiega?

Aby można było uzyskać upragniony patent sternika motorowodnego, trzeba będzie przystąpić do egzaminu, a następnie go zdać. Co ciekawe, można podejść do niego bez żadnych kursów, choć jak zaznaczono wyżej jest to co najmniej wskazane. Istnieją wówczas większe szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku testu. Trudno przecież poruszać się skuterem po zbiorniku wodnym, jeśli nie ma się pojęcia o tym, jak on działa. Jeżeli uda się zdać egzamin, osobie zainteresowanej nie pozostaje już nic innego jak wniesienie stosownego wniosku o wydanie dokumentu. Wniosek ten należy dokładnie wypełnić, a później wysłać do Biura Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Bardzo ważne jest to, aby dołączyć spełniające wymogi zdjęcie. Powinno posiadać ono wymiary 3,5 cm 4,4 cm. Niezbędne jest również przedstawienie stosownego oświadczenia o tym, że zdało się egzamin. Za patent sternika trzeba także wnieść opłatę pieniężną. Potwierdzeniem takiej opłaty będzie dowód wpłaty, który należy zachować.