Które odpady medyczne są najgroźniejsze? Jak chronić się przed odpadami zakaźnymi?

Odpady medyczne są nieodłączną częścią świadczenia usług zdrowotnych, stomatologicznych, wykonywania badań, testów, a także chociażby zabiegów medycyny estetycznej. Najbardziej groźne są jednak odpady pochodzące z oddziałów zakaźnych. To właśnie na nie trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Odpady medyczne są nieodłączną częścią funkcjonowania laboratoriów, przychodni państwowych i prywatnych, gabinetów medycyny estetycznej, pracowni stomatologicznych czy gabinetów weterynaryjnych. Nie są wystawiane na widok publiczny, a magazynowane w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach i odbierane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy, jak EMKA S.A. Wśród mniej szkodliwych odpadów jak leki czy narzędzia chirurgiczne znajdują się również te bardzo niebezpieczne – pochodzące między innymi ze szpitalnych oddziałów zakaźnych. To właśnie przy ich segregacji i utylizacji trzeba zachować szczególną uwagę.

Co to jest odpad medyczny?

Według przepisów polskiego prawa odpadem medycznym nazywamy wszystko to, co powstaje w placówkach medycznych czy laboratoriach przy świadczeniu usług. Odpady medyczne są więc pozostałością po operacjach, zabiegach ratujących życie czy wykonywanych badaniach. Aby ułatwić szybką identyfikację ustawodawca wprowadził specjalne kody, dzięki którym można bez problemu segregować odpady, bezpiecznie je przechowywać, transportować i utylizować metodą spalania. Do odpadów medycznych zaliczamy między innymi:

– narzędzia i opatrunki,
– produkty medyczne jednorazowego użytku,
– ubrania i fartuchy,
– lekarstwa.

Do odpadów szczególnie niebezpiecznych zaliczamy w szczególności ludzkie organy, krew, fragmenty ciał, jedzenie z oddziałów zakaźnych, a także chemię, odczynniki, strzykawki, odpady zawierające czynniki chorobotwórcze. Bez ich segregowania mogłoby dojść do skażenia oraz zagrożenia życia ludzi.

Szczególnie niebezpieczne odpady medyczne

Odpady medyczne, które możemy określić mianem niebezpiecznych od razu trafiają do specjalnie oznaczonych worków lub pojemników. Warto sobie uzmysłowić, że nieprawidłowe obchodzenie się chociażby z chemikaliami czy ludzkimi organami może skutkować stworzeniem potencjalnego zagrożenia dla pacjentów. Szczególną uwagę warto więc zachować na oddziałach szpitalnych, które zajmują się leczeniem chorób zakaźnych.

Segregacja i utylizacja

Odbiorem i utylizowaniem odpadów medycznych, również tych niebezpiecznych zajmują się takie firmy, jak EMKA S.A. Ważne jest to, aby segregację odpadów zaczynać od znajomości przepisów. Zgodnie z nimi najbardziej niebezpieczne odpady medyczne muszą trafiać do czerwonych worków, a jeśli mają ostre krawędzie lub są niezwykle ciężkie (ludzkie organy, fragmenty ciała) zostają umieszczone w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Zamknięte worki lub pojemniki muszą być opisane (kod, miejsce wytworzenia, data zamknięcia), przechowywane w miejscu odosobnionym, w odpowiedniej temperaturze. Dodatkowo istnieją przepisy mówiące o tym, jak często takie odpady muszą być odbierane. Podsumowując – nic nie jest pozostawione przypadkowi.

Jedyną obowiązującą w Polsce metodą utylizacji odpadów jest ich spalanie w specjalnie do tego przystosowanych spalarniach. Wysoka temperatura sprawia, że wszystkie czynniki chorobotwórcze zostają unicestwione. Nie występuje zagrożenie epidemią, rozprzestrzenianiem się zarazków, a tym samym zagrożenie dla ludzi i środowiska.