Podstawowe elementy systemu rurowego

System rurowy jest ważnym elementem wielu zakładów produkcyjnych służącym do wewnętrznego transportu materiałów sypkich. Za jego pomocą możliwe jest efektywne i bezpieczne przenoszenie materiału w obrębie fabryki z zachowaniem zasad higieny. Cały system składa się z wielu podzespołów, a jego wydajność zależy od sprawności każdego z nich. Z jakich elementów zbudowany jest system służący do transportu pneumatycznego?

Jednostka wytwarzająca ciśnienie – dmuchawa, pompa próżniowa

Sercem każdego systemu rurowego jest jednostka wytwarzająca ciśnienie. Ze względu na jego rodzaj wyróżnia się transport pneumatyczny podciśnieniowy oraz nadciśnieniowy. W pierwszym przypadku w rurociągu panuje ciśnienie niższe niż atmosferyczne i zachodzi proces ssania. Z kolei nadciśnieniowy system rurowy do transportu materiału sypkiego wykorzystuje tłoczenie. Jednostką wytwarzającą ciśnienie mogą być takie urządzenia, jak dmuchawy czy pompy próżniowe. Dmuchawa posiada tę zaletę, że jest w stanie wytworzyć zarówno pod- jak i nadciśnienie. W przypadku pomp możliwe jest tylko obniżanie ciśnienia. W przemyśle spożywczym wykorzystuje się wyłącznie pompy bezolejowe, ponieważ nawet najbardziej zaawansowane rozwiązania nie są pozbawione wady jaką jest przedostawanie się oleju do tłoczonego powietrza. W przypadku jednostek wytwarzających ciśnienie w zakładzie zajmującym się obróbką materiałów sypkich ważne jest, aby urządzenia te były odporne na zapylenie.

Rury pneumatyczne, trójniki, kolana rurowe i łuki

Podstawą transportu pneumatycznego jest system rur poprowadzonych w obrębie zakładu produkcyjnego. Dzięki kolanom rurowym oraz łukom możliwe jest dopasowanie przebiegu rurociągu do danych warunków lokalowych. Dzięki temu rozwiązanie to uznawane jest za bardzo elastyczne. Rury wykonane są najczęściej z aluminium, stali nierdzewnej lub szkła krzemowo-borowego. Umożliwiają transport surowców sypkich na prostych odcinkach oraz chronią go przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. W przypadku kolan rurowych oraz łuków bardzo ważne jest aby ich powierzchnia nie była pofalowana, a spawy powinny być wygładzone. Dzięki temu transportowany produkt nie będzie przylegał. Natomiast trójniki pozwalają na skupienie mediów z różnych części instalacji lub rozdzielenie strumienia na dwa oddzielne. W przypadku bardzo skomplikowanych kształtów poszczególnych części konieczne będzie zamówienie elementów na wymiar.

Elementy regulacyjne i cyklony

Do elementów regulacyjnych zaliczamy reduktory rurowe, przepustnice, zawory czy zasuwy. Reduktory pozwalają na łączenie rur o różnych średnicach, dzięki czemu możliwe jest zachowanie ciągłości instalacji. Przepustnice służą do regulacji strumienia przepływu. Mogą być wyposażone w napęd ręczny, elektryczny lub pneumatyczny. Podobne funkcje pełnią zawory oraz zasuwy. Z kolei zadaniem cyklonów, inaczej nazywanych separatorami jest wstępne oddzielenie cząstek produktu od powietrza.

System rurowy składa się z pomniejszych podzespołów, a sprawność każdego z nich umożliwia utrzymanie docelowych parametrów technicznych i mocy przerobowych. Regularne serwisowanie i naprawa poszczególnych elementów jest gwarancją prawidłowego działania systemu, a co za tym idzie utrzymania ciągłość procesu technologicznego.