Transport kolejowy międzykontynentalny – zalety rozwiązania

Transport, a zwłaszcza transport na dużych odległościach, staje się coraz bardziej popularny. Eksportujemy i importujemy towary ze wszystkich krajów, także z państw azjatyckich. Bariery kontynentów przestały już dzielić. Korzystamy z transportu multimodalnego i ciągle szukamy nowych rozwiązań, by przewieźć taniej, więcej, na jeszcze większe odległości – i co najważniejsze – udaje nam się to z powodzeniem.

Przykładem może być Nowy Jedwabny Szlak – nowa droga do chińskiego rynku. To, co kilka lat temu wydawało się jedynie pobożnym życzeniem, dziś  jest powszechnie dostępną usługą. W przeciwieństwie do historycznego, współczesny Jedwabny Szlak w przeważającej mierze opiera się na transporcie kolejowym, który doskonale sprawdza się w przewozie towarów na duże odległości.

Korzystna cena przyciąga uwagę

Przechodząc do zalet międzykontynentalnego transportu kolejowego skupmy się na kwestiach finansowych. Spedycja kolejowa jest konkurencyjna pod względem cenowym – optymalizacja przewozu towarów względem kosztów i czasu pozwala na uzyskanie najbardziej korzystnego wyniku wobec wszystkich innych rodzajów transportu. Przy dużych odległościach spedycja kolejowa jest bardzo opłacalna – przeliczając koszty transportu na pojedynczy ładunek, są one naprawdę bardzo niskie.

Rozwiązanie oparte o spedycję kontenerową, zaczerpnięte zresztą ze spedycji morskiej, umożliwia sprawny transport i przeładunek towarów, co pozwala zleceniodawcom zaoszczędzić czas i pieniądze. Kontenery posiadają zunifikowane wymiary dostosowane do możliwości transportu morskiego, kolejowego i drogowego. Ich przeładunek nie stanowi żadnego problemu, co sprzyja dynamicznemu rozwojowi transportu multimodalnego. Obecnie w obiegu funkcjonują kontenery dostosowane do potrzeb transportu różnych towarów – na przykład chłodnie – do przewozu produktów żywnościowych, które mogłyby ulec zepsuciu, kontenery do przewozu materiałów sypkich, kontenery z wieszakami, kontenery typu open-top, double-layer, o niskich burtach itp.

Niezawodność – na kolei możesz polegać

Spedycja kolejowa z pewnością nie dorównuje szybkością transportowi lotniczemu, ale za to jest korzystna cenowo i stosunkowo szybko dociera do klienta. Jej ogromną zaletą jest bezpieczeństwo i niezawodność.

Transport kolejowy jest bezpieczny i nie jest uzależniony od warunków atmosferycznych. Jego zaletą jest szybkość, precyzja i bezpieczeństwo. Katastrof kolejowych z udziałem transportu kolejowego jest zdecydowanie mniej, niż wypadków drogowych. Jest także bezpieczniejszy, niż transport drogą morską, który zagrożony jest piractwem. Szlak kolejowy zazwyczaj (na przykład Nowy Jedwabny Szlak) biegnie przez tereny stabilne politycznie. Dzięki szeregowi zabezpieczeń i stałemu monitoringowi pociąg wraz z ładunkiem jest zabezpieczony przed kradzieżą.

Do zalet zaliczyć możemy także dużą regularność transportu. Na przykład w ramach Nowego Szlaku Jedwabnego w Polsce firmy spedycyjne oferują transport relacji Chiny-Polska i Polska-Chiny 7 razy w tygodniu w każdą stronę. Przewóz towarów z centrum multimodalnego w Zhengzhou do Warszawy to 14 dni. W przypadku zamówienia usługi „door-to-door”, która polega na przerzuceniu całości organizacji spraw transportowych na spedytora – czyli przewozu bezpośrednio od nadawcy pod drzwi odbiorcy, czas trwania wydłuża się do maksymalnie 25 dni. Bez wątpienia transport drogą kolejową jest regularny także z powodu odporności na warunki atmosferyczne, które mają duże znaczenie w przypadku transportu morskiego oraz zagęszczenie ruchu drogowego (korki, wypadki) dotykające spedycję samochodową.

Ekologia transportu kolejowego

Spedycja kolejowa związana jest także z ograniczeniem emisji spalin i tym samym przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Ograniczenie transportu samochodowego, zastąpienie go transportem kolejowym sprzyja czystości środowiska. Poprzez korzystanie z transportu kolejowego zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza (pyłów zawieszonych oraz tlenków siarki i azotu). Transport samochodowy emituje jeszcze jeden z coraz częściej podnoszonych zanieczyszczeń – hałas.

Wszystkie wyżej wymienione zalety przemawiają za koniecznością rozwoju transportu kolejowego. Dzięki wykorzystaniu kolei w przewożeniu towarów na dużych odległościach zyskują przedsiębiorcy, klienci oraz przyroda. Takie rozwiązania pozwalają wierzyć, że człowiek rozwijając własną cywilizację nie robi tego wbrew naturze.

Źródło: Symlog.eu – firma spedycyjna