Co składa się na system centralnego odpylania?

Powszechna produkcja oczekiwanych przez konsumentów dóbr wiąże się nie tylko z wytwarzaniem przedmiotów, które nabywać można w sklepach, ale także z pewnymi ubocznymi skutkami. Jednym z nich są nieuchronnie powstające podczas procesów produkcyjnych zanieczyszczenia, które mogą pogarszać jakość produktów. Jak zminimalizować takie skutki?

System centralnego odpylania

Pył, kurz i drobiny, unoszące się w powietrzu podczas produkcji mogą zostać pochłonięte i i tym samym przyczynić się do utrzymania w pracy zarówno porządku jak i bezpieczeństwa. W tym celu pomocne jest zainstalowanie w fabrykach centralnego systemu odpylania, który w czasie rzeczywistym eliminuje unoszące się w powietrzu mikrocząsteczki niepożądanych zanieczyszczeń. Dzięki temu nagromadzone, zawieszone w powietrzu pyły przestają stanowić problem.

Zastosowana w systemie centralnego odpylania specjalistyczna aparatura powoduje obniżenie poziomu zapylenia w taki sposób, żeby mieścił się on w bezpiecznych granicach, nie zagrażając zdrowiu zatrudnionych w fabryce pracowników. Oprócz tego, pozwala na wyeliminowanie zagrożenia związanego dajmy na to z potencjalnym wybuchem czy też pożarem, który mógłby zostać spowodowany przez substancje lotne i łatwopalne.

Podstawą konstrukcji takiego systemu jest system rurowy.

 

Integralna część instalacji

Nieodłączny element każdej instalacji, bez względu na to czy zastosowano ją w energetyce czy budownictwie, to rurociągi. Z kolei rurociągi nie mogą obejść się bez złączek. Krótkie kawałki rur odpowiednio na gwintowane to niezbywalny element instalacji który łączy proste fragmenty rur. Nawet tak mały z pozoru niewiele znaczący element instalacji jest jednak bardzo istotny do jej prawidłowego i długoletniego działania. Dobrym ruchem jest zastosowanie w tym wypadku złączek Eurac. Z jakiego powodu? Ich wytrzymałość gwarantuje wykonanie z nierdzewnej stali. Bezkołnierzowe złączki Eurac występują aż w sześciu różnych odmianach, a typ L doskonale sprawdzą się między innymi w instalacjach centralnego odpylania. Typ L to złączka która zbudowana jest z płaszcza zewnętrznego, zredukowanego płaszcza wewnętrznego, a także bardzo przydatnego w tym wypadku uszczelnienia. Złączka ta montowana jest na dwie śruby. Złączki Eurac, nowoczesne i praktyczne, wyposażone zostały w specjalne paski do odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Można je zastosować również w instalacjach centralnego odkurzania.

 

System centralnego odpylania to niezwykle ważny element funkcjonowania wszystkich zakładów produkcyjnych. Jak pokazano powyżej, zastosowanie w centralnym systemie odpylania złączek Eurac, daje pewność wytrzymałości instalacji, jak i bezpieczeństwa podczas korzystania z niej przez długie lata.